Flere passasjerer og fullere fly

63.807 passasjerer fløy til eller fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes i september. Det er 4,5 prosent flere enn for ett år siden.

Flere: Antall passasjerer økte samtidig som færre fly var innom Evenes.  Foto: Harstad Tidende

nyheter

Med 17 prosent færre flybevegelser betyr det fullere fly til og fra Evenes.

4.948.000 passasjerer fløy til eller fra Avinors 45 lufthavner i september, noe som er 2,8 prosent flere enn samme måned i fjor. Samtidig gikk antallet flybevegelser ned 5,9 prosent.

- Flere passasjerer med færre flygninger skyldes større og fullere fly enn tidligere. Dette er positivt for økonomien til flyselskapene og viser at flyselskapenes innfasing av nyere og større fly bidrar positivt til et mer effektivt luftfartssystem, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Til utlandet gikk chartertrafikken ned 0,6 prosent og rutetrafikken økte 3,6 prosent. Danmark, Spania og Storbritannia har den største andelen av passasjerer, med henholdsvis 12, 11 og 10 prosent av utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner.

Hittil i år har 587.383 passasjerer benyttet flyplassen i Evenes. Det er 1,1 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det fløy færre fly til og fra Evenes i perioden. 9050 flybevegelser er 8,7 prosent færre enn i fjorårets ni første måneder.