Vil trolig anbefale kvotekutt etter skuffende økotokt etter lodde

Etter årets loddetokt, vil norske og russiske forskere trolig anbefale reduserte kvoter til neste år.

LODDETOKT: Ifølge Havforskningsinstituttet viste årets loddetokt at det er godt med fisk i enkelte områder i Barentshavet, men lite eller nesten ingenting i andre deler. FOTO: Andre Voronkov / Havforskningsinstituttet 

nyheter

– Vi har sett lite lodde under årets økosystemtokt. Rett nok har vi hatt en del gode registreringer på ekkoloddet, men det var i et begrenset område, sier havforsker Georg Skaret hos Havforskningsinstituttet.

Havforskeren har vært toktleder for siste del av det store norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet. Nå skal dataene analyseres sammen med flere norske og russiske havforskere.