Døde av legionella ved sykehjem i Sortland

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.

  Foto: Silje Helene Nilsen

nyheter

Ifølge kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, døde personen som følge av sykdommen.

– Vi beklager sterkt at dette ble utfallet, understreker Jacobsen, og legger til at kommuneledelsen har møtt familien til den døde for å beklage det som har skjedd.

– Det går sterkt inn på kommunens ledelse og vi har stor medfølelse med de etterlatte, sier han.

Satte i gang strakstiltak

Selv om årsaken til legionellasmitten fortsatt ikke er kjent, tar kommunen og Jacobsen fortsatt utgangspunkt i at smitten oppsto via varmtvannet. I den forbindelse ble det gjennomført en omfattende nedspyling av alle rørsystemer og tappepunkt ved Lamarktunet.

– Vi satte i gang et strakstiltak gjennom å spyle varmtvann med høy temperatur for å drepe eventuelle legionellabakterier i rørene. Det var personer fra teknisk som gjorde dette og holdt på hele natta, fra fredag til lørdag, for å komme i mål, sier han.


Ber UNN utsette blålyskutt

Blålys-opprøret i øyriket vokser i styrke. I går fikk beboerne drahjelp fra politikerne i formannskapet.

 

Forholdsregler for fremtiden

Jacobsen opplyser at Sortland kommune også har iverksatt forebyggende tiltak som skal hindre fremtidige legionellatilfeller.

– Nå har vi bestilt teknisk utstyr som skal brukes for å bygge om varmtvannssystemet. Intensjonen er å forhindre at vanntemperaturen blir så lav at dette skjer igjen, sier Jacobsen.

Venter på svar

Det ble tatt prøver av vannet ved Lamarktunet i forrige uke, men svarene på disse er ikke klare.

– De skal analyseres grundig, noe som tar tid. Vi kunne derfor ikke vente på de ferdige resultatene før vi satte i verk tiltak. Vi måtte agere umiddelbart, slår Sture Jacobsen fast.

Ifølge hjemmesidene til Folkehelseinstituttet er Legionellose en bakteriell sykdom som forårsakes av legionellabakterien. Legionellabakterier er vanlig å finne i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn. Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvannsystemer.


Fire personer døde av legionella i Sverige

Fire personer døde etter å ha blitt smittet av legionella i Stockholm i fjor sommer.