Kommunene frir til næringslivet og de unge:

Retenk-program i boks

På Retenk deles suksesshistorier om sportsklærne ZU4R som sys i Gratangen, og den nyetablerte Propellfabrikken i Narvikregion. Eller har du hørt om den lokale markedsplassen foodspot.no?

INVITERER: Bak fra venstre Terje Andreassen (Ibestad), Bjørn Akselsen (Harstad), Torunn R. Wilhelmsson (Skånland), Per-Åge Nygård (Harstad), Ellen Eliseussen (Kvæfjord). Foran f.v. Ingrid Frantzen (Salangen), Beate Stellander (Evenes), Christian Ekeland (Lavangen) og Nina Dons-Hansen (prosjektleder). Ikke tilstede Linda Klausen, Gratangen. Foto: privat 

nyheter

Mariann Solaas fra Skånland, som er i etableringsfasen med foodspot.no, fikk idéen under forrige Retenk-konferanse for to år siden. På Retenk 24. oktober i Harstad holder hun nå foredrag om hvordan hun har utviklet ideen om en digital markedsplass for lokale råvarer, der produsenter av lokal mat kan selge varene sine direkte til restauranter, storkjøkken og privatpersoner.

Årets Retenk-konferanse fokuserer på de fire temaene trender, entreprenørskap, nytenking og kompetanse, og arrangeres i år i et samarbeid mellom begge regionrådene i Sør-Troms og Ofoten.