Fortviler over tilstanden i Rensåelva:

Avdekket ulovlig garn (som prøvde å fange fisk som ikke smaker godt)

Måten garnet var satt på vitner om at dette ikke var første gang dette har skjedd, sier lederen av Renså utmarkslag.

FORTVILT: Leder for Renså utmarkslag, Ove A. Andreassen, sier at hensikten med det ulovlige fisket er en gåte. – Det er alminnelig kjent at anadrom fisk taper seg i kvalitet som mat for folk i tiden etter at den har gått opp i et vassdrag. Når vi har kommet så langt ut på høsten, vil de fleste vurdere fisken som lite attraktiv mat. 

nyheter

Tirsdag 11. september ble det under en rutinemessig kontroll i Rensåvassdraget avdekket ulovlig garnfiske. Leder for Renså utmarkslag, Ove A. Andreassen, sier at ingen andre var til stede da garnet ble hentet ut av vassdraget.

Garnet hadde forholdsvis stor maskevidde, noe som tilsier at det er satt for å fange stor fisk.