Sentralt plassert nybygg

Prosjektet med nytt helsehus i Kvæfjord er godt forankret i det politiske miljøet i Kvæfjord.

NYBYGG: Det er i dette området foran Kvæfjordheimen det skal komme et helt nytt helsehus i Kvæfjord.  Foto: Picasa

nyheter

Politikerne ønsket et helsehus plassert sentral på Borkenes og at samlivet med eksisterende sykehjem. I byggeprosessen har en en god samarbeid med Kvæfjord eiendom når en skal finne alternative løsninger for dem som har vært lokalisert i det største bygget ved Kvæfjordheimen.

– Vi har vært i god dialog med Husbanken når bygget nå har blitt realisert. Kommunen har de siste årene drevet med overskudd og tiden var inne for å starte på dette prosjekter, sier Torbjørn Larsen.