Glad kontraktør etablerer egen anleggsrigg

– Vi er meget godt fornøyd med at vi fikk dette anbudet.

BELIGGENHET: Det nye helsehuset i Kvæfjord. Vil ha tilknytning til Kvæfjordheimen.  Foto: Picasa

nyheter

Det sier prosjektleder i Harstadbygg, Eirik Steinjord, som sammen med daglig leder, Martin Mathisen, var på plass da avtalen om bygging av nytt helsehus i Kvæfjord kommune på Borkenes ble undertegnet onsdag.

I byggeprosjektet skal bygget Kveldro og noen leiligheter fjernes fra området der et nytt helsehus skal komme i forkant av Kvæfjordheimen. Der vil det være fokus på ny velferdsteknologi.