Foredragsholder under Lederkonferansen i Harstad:

– Viktig læringsarena

For andre gang ble Lederkonferansen i Harstad arrangert. Stein Markussen ser på det som en viktig læringsarena.

Lederkonferanse: Fra venstre: Jan Roger Eriksen (daglig leder i Chilli), Trond Hansen (banksjef i DNB Harstad), Jørgen Bratting (seniorrådgiver i KUPA), Ellen Finjord (daglig leder i Sør-Troms HMS-tjeneste), Gro Skaar Knutsen (adm.dir. Peab Bjørn Bygg), Stein Markussen (adm.dir. NNL lederutvikling), Rune Stenstrøm (advokat og partner i Advokatfiramet FINN) og Ramona Hegrenes (markedssjef i Harstad Tidende). FOTO: MORTEN I. JENSEN 

nyheter

– «Ledelse i storm og stilla» er et viktig tema. Vi delte erfaringer og utfordringer fra forskjellige aktører med ulike innfallsvinkler. Konferansen er blitt en viktig læringsarena for ledere, sier Markussen, adm.dir. i NNL lederutvikling.

Den 28. november 2017 ble konferansen arrangert for første gang. Det er Kunnskapsparken Nord (KUPA), Nordnorsk Lederutvikling (NNL) og Harstad Tidende som sammen med DNB står som arrangører av konferansen.

– Utrolig bra konferanse, spesielt av Harstad Tidende og de andre aktørene under fagdagen, sier Markussen.

Omstilling

Ett annet tema under konferansen, som flere foredragsholdere snakket om, var omstillinger.

– Det snakkes mye om endringer og omstillinger i bedrifter og kjeder, men den store utfordringen er å gjøre det i praksis. Det handler om å ha medarbeiderne med seg. Og jo mer vi problematisere det, jo verre blir det, sier han.

Rundt 60 til 70 personer deltok på konferansen onsdag.

– Mest spennende i dag var ulike innfallsvinkler på temaene. Foredragsholderne hadde hvert sitt tema, og tenkningen ble da forskjellig, sier han.