– Skrinlegg kinoplaner nå!

Frps Eivind Stene er sterkt kritisk til pengebruken i kommunen knyttet til ny kino og bibliotek.

motstander: Eivind Stene og Frp mener det er på tide å stoppe planene om ny kino og bibliotek, og heller satse på viktigere prosjekter som helseshus, skole og sykehjem. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Han stiller seg blant annet undrende til hvem og når det ble vedtatt politisk å bruke flere millioner på deltakerhonorarer i forbindelse med konkurransen om bygging av ny kino og bibliotek.


Harstad kommune lyser ut konkurranse om bygging av ny kino og bibliotek:

– Alle får en halv million

Alle kvalifiserte aktører som leverer inn forslag på bygging av ny kino og bibliotek er sikret 500.000 kroner i deltakerhonorar.

 

Sentrumspanikk

– Så vidt meg bekjent er dette ikke politisk forankret i noen vedtak. Det som derimot er vedtatt av kommunestyret er å sette av inntil 800.000 kroner til nødvendige utredningskostnader og juridisk bistand.