Sterk økning i antall sentrumsbedrifter med negativt driftsresultat

- For mange har underskudd.

større vekst: Odd Birger Hansen ved UiT Harstad mener omsetningsveksten i sentrum burde vært langt høyere enn det tallene for de bedriftene Harstad Tidende har sjekket viser. – Helst burde den vært minst 25 millioner høyere for å holde tritt med lønns- og prisveksten samt den generelle veksten innen varehandelen i landet. Alle foto: Andreas Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– Det er bekymringsfullt, mener Odd Birger Hansen, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen UiT Harstad.

Harstad Tidende har gått gjennom regnskapene til 43 ulike bedrifter lokalisert i eller umiddelbar nærhet til Harstad sentrum. Vi har sett på omsetningsutviklingen og driftsresultatene for disse i årene 2015–16 og 17.