- Slå ring om kulturskolen

Leserinnlegg
nyheter


Samarbeidet om den felles kulturskolen for Evenes, Tjeldsund og Skånland er et svært vellykket samarbeid.

Talenter

I år etter år har det gitt våre ungdommer et av de største UKM-arrangementene i landsdelen. Fra vårt område sendes det unge talenter og utøvere hvert år til fylkesfinaler og ofte også landsfinaler. Hver eneste uke nyter våre ungdommer godt av undervisning og læring i kulturskolen. Flere av skolens elever har også i skarp konkurranse på landsbasis mottatt drømmestipend.

Det arrangeres felles klubbkvelder for alle ungdommene i ETS på Kulturskolen. Ansvaret for dette går på omgang mellom ungdomsklubbene.

Desentralisert

Kulturskolen vår gir undervisning i dans, piano, gitar, sologitar, trommer, bassgitar, bandinstruksjon, kunstfag og kor, samt kurs i lyd og lys produksjon, foto, sjakk og noter. Alt skjer med kompetente lærere og instruktører. Undervisningen foregår nært der elevene bor. Det undervises på skolen i Boltås, på Liland, i Bogen, i Ramsund, på Fjelldal, på Evenskjer og på Sandstrand. Det begrenser også behovet for at foreldre må kjøre lange veier for å gi barn og unge kulturskoletilbud.

Billig

For alt dette betalte Evenes kommune 364 000 kroner i 2017 – en firedel av totalregninga for drift av kulturskolen.

Rådmannen foreslår at kommunestyret i neste møte skal sette hele dette tilbudet til våre ungdommer i spill. Kommunestyret inviteres til å skape usikkerhet om fremtiden til ETS kulturskole med å utrede andre løsninger som kan innebære at Evenes trekker seg fra samarbeidet om ETS kulturskole og søker samarbeid lenger unna.

Les også: Kulturskolen i spill

Ungdommer

Evenes Arbeiderparti og Evenes Senterparti vil avvise alle forsøk på å sette det gode tilbudet til ungdommen hos oss i fare. Vi vil i kommende kommunestyremøte stemme for at ETS kulturskole drives videre slik som i dag. Om ansvaret for driften ligger i Evenes eller nye Tjeldsund er underordnet. Vi oppfordrer alle partier i Evenes til å bli med og slå ring om tilbudet til våre ungdommer.