Nytt tilbud i 2. og 5. klasse i Harstad:

Psykisk helse i skolen

Psykologisk førstehjelp gjennom røde og grønne tanker, tas nå ut i skolene av helsesøstrene i Harstad. Opplegget kan også tas i bruk av foreldre og lærere.

BRIFER: Helsesøstrene Lillian Evenstad, Bibbi Berntzen, Anita Paulsen, Birgit Strøm Hansen, Lisbeth Buunk, Silje Jensen og deres kolleger skal ut i skolene med psykologisk førstehjelp. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Psykologisk førstehjelp er tidligere tatt i bruk av helsesøstrene i Harstad-skolene, i hovedsak gjennom individuelle samtaler. Undervisningen er også utprøvd ved enkeltklasser på Harstad skole, og er ifølge helsesøstrene godt mottatt av både elever og lærere. Nytt av året er at helsesøstrene nå skal undervise alle andreklassinger og femteklassinger i kommunen, i psykologisk førstehjelp.

– Skolehelsetjenesten har valgt å prioritere dette på grunn av økende folkehelseutfordringer knyttet til psykisk helse, forklarer helsesøster Bibbi Berntzen.