Uviss fremtid for ETS Kulturskole:

Kulturskolen i spill

Rådmannen i Evenes vil se på hvordan kulturskoletilbudet i Evenes skal organiseres, da Fellesnemnda i nye Tjeldsund krever vertskommuneansvaret likevel.

FELLES KULTURSKOLE: Evenes, Tjeldsund og Skånland har felles kulturskole, men Evenes-rådmannen vurderer å se på alternativer, på grunn av uenighet om vertskapsansvaret. Foto: ETS kulturskole 

nyheter

Saken skal behandles i kommunestyret i Evenes torsdag. Rådmannen foreslår at det utredes alternativer for å dekke kulturskoletilbudet fra 1. januar 2020. Detet fordi nabokommunene, som de har samarbeidet om kulturskole med, slås sammen til Tjeldsdund kommune. I avklaringer om eksisterende samarbeidsavtaler mellom Evenes og nye Tjeldsund, som har pågått denne våren, har begge parter vært innstilt på at samarbeidet om kulturskolen skulle fortsette. Også etter at Skånland og Tjeldsund slås sammen.

Evenes kommune godkjente den fremforhandlede samarbeidsavtalen for ETS kulturskole den 20. juni. Der het det at Evenes skulle være vertskommune, selv om skolen er lokalisert i Skånland.