– Ja til vern av LoVeSe

Evenes Arbeiderparti går enstemmig inn for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir varig vernet mot oljevirksomhet.
nyheter

Lokallaget i Evenes slutter dermed opp under den dreiningen i politikken til Arbeiderpartiet, som flere andre lokallag og fylkeslag har tatt til orde for.

– Arbeiderpartiet skal fortsatt være det partiet som går i front for å skape vekst, arbeidsplasser og verdiskapning i Nord-Norge. Det gjelder både innenfor olje og gass og i andre næringer. Men disse havområdene er for viktige for fisken og økosystemene til å åpne for oljevirksomhet. Det er dessuten en politisk umulighet med oljeboring i Lofoten. Så nå oppfordrer vi til at denne diskusjonen skrinlegges og at det jobbes videre med næringsutvikling som det faktisk kan bli noe av, sier leder Terje Bartholsen og nestleder Torill Larsen i Evenes Ap, i en pressemelding.

Vedtaket fra Evenes Arbeiderparti om å gå inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja ble gjort enstemmig på et godt besøkt medlemsmøte, og vil bli oversendt programkomiteen i Nordland Arbeiderparti.

Harstad-ordfører Marianne Bremnes med Harstad Ap i ryggen sier ja til å konsekvensutrede oljeutvinningutenfor Lofoten, Vesterålen og Senja