– Harstad skal bli en smartere by. Da er det lurt å se til Stavanger

Vertskapsbyen for verdens nest største olje- og gassmesse er nemlig blant byene som har kommet lengst i dette EU-initierte Smart City-prosjektet, og per nå er Stavanger faktisk den eneste norske byen som kan kalle seg europeisk smartby-fyrtårn.

inspirert: Rådmann Hugo Thode Hansen, kommunikasjonssjef Øivind Arvola, ordfører Marianne Bremnes og næringssjef Bjørn Akselsen har denne uken vært på olje- og gassmessen ONS i Stavanger. Der har de også benyttet anledningen til å hente ny kunnskap og inspirasjon som skal bidra til å gjøre Harstad til en smartere by. Foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

I så måte kunne Harstad kommunes ONS-delegasjon hente dobbel effekt ut av den pågående olje og gassmessen som i år har en vesentlig større dreining mot å være en energimesse.

– Energimiks, energiforbruk, gjenbruk og fornybar energi er en sentral del av Smart-tenkningen i byene. Det er også et fokus vi har hatt under dette oppholdet i Stavanger, opplyser næringssjef Bjørn Akselsen, kommunikasjonssjef Øivind Arvola, rådmann Hugo Thode Hansen og ordfører Marianne Bremnes. Foreløpig er prosjektet i en kartleggingsfase, men i relativt nær fremtid vil dette materialisere seg i konkrete tiltak.