Byggesjef på lederjakt

Harstad kommune har ledige stillinger i Bygg- og eiendomstjenesten.

HARSTAD SKOLE Et eksempel på de mange store byggeprosjektene Bygg- og eiendomstjenesten har prosjektansvaret for.  Foto: Illustrasjon - Odd Leif Andreassen

nyheter

De ønsker seg prosjektledere. Folk som kan påta seg å lose større byggeprosjekter trygt i havn, fra tidligfase til sluttføring.

Godt arbeidsmarked

Men det er ikke så lett å rekruttere. Arbeidsmarkedet for dyktige ledertyper er godt, også i privat sektor. Kommunen har måttet lyse ut stillinger på nytt, og har skjøvet på søknadsfristen.