Stadig flere velger lokalt

Flere personkunder og nordnorske bedrifter styrker SpareBank 1 Nord-Norges posisjon i Harstad.

bevisste valg: Konserndirektør i Hålogaland Lasse Hagerupsen forklarer det gode resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter. 

nyheter

SpareBank 1 Nord-Norge har et resultat før skatt på 953 millioner kroner etter første halvår. Det er 122 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Konserndirektør i Hålogaland Lasse Hagerupsen forklarer det gode resultatet med bevisste valg fra folk og bedrifter.

Flere personkunder

Stadig flere privatkunder velger SpareBank 1 Nord-Norge. Utlånsveksten i privatmarkedet siste 12 måneder er på 8,8 prosent.

– Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i landsdelen, og at ved å velge oss er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. Det lokale eierskapet kommer tilbake som et samfunnsutbytte, sier konserndirektør Lasse Hagerupsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Som sparebank har vi ikke bare eiere på børs, og det gode resultatet så langt i 2018 vil derfor glede mange i året som kommer, sier Hagerupsen.

Lokalkunnskap lokker

Veksten er enda sterkere i bedriftsmarkedet, med en økning i utlån til små og mellomstore bedrifter på hele 16,8 prosent.

– Her får vi stadig signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner de lokale mulighetene og utfordringene. Vår regionale struktur med lokal tilstedeværelse henger tett sammen med vår satsing på små og mellomstore bedrifter, sier Hagerupsen.

Den regionale strukturen gjør oss i stand til å ta beslutninger nærmere kundene, dette oppleves positivt blant bedriftseierne i vår region.

Økt satsning

Harstad og Sør-Troms er viktig for SpareBank 1 Nord-Norge og vi ønsker å ta et enda større grep om dette markedet. Harstad er sentrum i en spennende og befolkningsrik region i landsdelen og vi ser et stort fremtidig potensiale for Vågsfjordens perle sier Hagerupsen.

For å få til vekst i Harstad trenger vi flere arbeidsplasser, jeg skulle gjerne sett en større andel av offentlige arbeidsplasser i Harstad sier Hagerupsen. Men vi trenger også private investorer som ønsker å investere i ny virksomhet i byen. Den nye E10-en som planlegges vil føre til at regionen knyttes nærmere sammen og dette vil gagne Harstad sier konserndirektøren. I dag jobber 103 av konsernets 821 medarbeidere i Hålogaland. Det gjør oss til en betydelig arbeidsgiver i regionen, avslutter Hagerupsen.