Fadderorganisasjonene ved UiT har laget felles ruspolicy:

– Kan bidra til at flere deltar på arrangementer under fadderukene

Fadderorganisasjonene for studentene ved UiT har i år gått sammen om en felles ruspolicy.

Samhold: En av fadderorganisasjonens hovedmål er sørge for at alle blir tatt godt imot og det er samhold i gruppene. Fra venstre: Victoria Lie, Martin Bakkene, Tone Marit Larsen Eira og Simon Lauransen.  Foto: Fadderordningen ved UiT Harstad

– Det er i tillegg ikke akseptabelt å møte opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser. Fokuset under fadderuka skal ligge på aktivitetene, ikke på alkoholen.

nyheter

En ruspolicy er noen felles kjøreregler når det kommer til forventninger av deltakernes rusbruk.

– Vårt mål er å gi nye, så vel som etablerte studenter, en semesterstart med fokus på samhold og et trygt miljø. Mange forbinder fadderukene med mye alkohol og fest – og ja vi skal ha det gøy, men vi ønsker å fremheve at fadderukene først og fremst er en god mulighet til å bli kjent med studiestedet og medstudentene, sier Victoria Lie, medlem av Oppstyret (fadderstyret ved UiT i Harstad.