Rødbergveien får gang- og sykkelvei:

– Bedre for små og myke

Fram til neste høst vil det være begrenset adkomst i Rødbergveien.

  Foto: Odd Leif Andreassen

Rødbergveien-prosjektet er det siste av de kommunale prosjektene som settes i gang i harstadpakkeregi før det eventuelt blir bevilget mer penger.

nyheter

Harstad kommune bygger nytt fortau, gang- og sykkelvei på den rundt 800 meter lange strekningen fra krysset til Mercur og til Biltilsynet.

Det vil være mulig å komme seg til boligene på Gangsås og Vollen. Det vil også være mulig å handle på Kiwi, besøke Hålogaland kraft, barnehagen og lege og fysioterapeaut.