Rykker ut så raskt de kan: – Vi behandler absolutt alle alarmer som reelle

Rus, psykiatri og eldre mennesker med diverse svekkelser står bak mange brannalarmer.

bRANNSJEF: Ove Frantzen. Arkivfoto: Håkon Wikan 

nyheter

De fleste alarmer er heldigvis ikke så veldig alvorlig. Mange av dem er unødvendige. I de tilfellene man snakker om røyk og varmeutvikling er det som oftest snakk om tørrkoking av kjeler på komfyr, og lignende.

– Boliger der det bor eldre mennesker, eller folk med utfordringer knyttet til rus eller psykiatri er overrepresentert i statistikkene.