Forbud mot nikab og burka i barnehagene

Fra og med i dag 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagene i Harstad å bruke nikab og burka i arbeidstiden.

Forbudt: Ansatte i barnehagen får ikke lenger bruke ansiktsdekkende plagg. 

nyheter

Forbudet ble stemt av Stortinget i juni, og gjelder all ansiktsdekkende plagg i undervisning. Forbudet omfatter barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven.

Gjelder alle

Ansiktsdekkende plagg gjelder også for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som for eksempel skoleturer.