Avinor avventer restriksjoner fra Forsvaret:

Hotellplaner på vent

Avinor har interessenter som kan realisere et hotell ved sivil terminal, men avventer Forsvarets restriksjoner for området.

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken og Avinor har sett seg nødt til å sette planer om hotell, i området bak henne, på vent.   Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken på Harstad/Narvik lufthavn Evenes sier de har vært i dialog med flere interessenter om hotellplanene de lanserte før jul. Avinor inviterte da samarbeidspartnere til dialog om å lage et flyplasshotell med inntil 150 rom, på et skissert bruttoareal på 5000-6000 kvadratmeter, i alt fra to til fem etasjer.

Les mer: Vil bygge flyplasshotell

– Vi har interessenter men så oss dessverre nødt til å orientere disse i vår om at vi må avvente å gå videre med dette, inntil statlig reguleringsplan fra Forsvaret foreligger, sier Bekken.

Forsvaret har gitt signaler på at det vil bli restriksjoner i området, også i forhold til bygg. Avinor ser seg nødt til å få oversikt over hvilke restriksjoner som kommer, før de kan gå videre med planene.

– Dermed er hotellplanene våre dessverre på vent, noe vi synes er kjempesynd. Vi skulle ønske at Forsvaret kunne være tydeligere på hvilke restriksjoner vi kan forvente, slik at ikke sivil utvikling på flyplassen hindres, sier Bekken.

Hotellet Avinor ønsker å få på plass er planlagt til parkeringsområdet P4, der leiebilene står parkert i dag. Gå-avstanden er forventet å bli på kun 25 meter. I tillegg til kjøkken og restaurant ønsker de også å få møteroms- og konferanselokaler i hotellet. Avinor stiller med ei tilgjengelig tomt på 2000-3000 kvadratmeter, men ønsker samarbeidspartnere som skal utvikle og drifte hotellet.