– Sommerstenging er en belastning for de det gjelder

Leder av Harstad og omegn LPP, Ann-Kirsti Brustad, er svært skeptisk til at Senter for psykiatri og helse holder sommerstengt tre uker i juli.

kritisk: Ann-Kirsti Brustad mener belastningen i sommermånedene blir ekstra stor for pårørende og pasienter når Senter for psykiatri og helse holder stengt. Arkivfoto: Tina Eilertsen 

nyheter

Brustad er også leder av fylkeslaget til LPP (Landsforeningen for pårørende psykiatri). Hun kjente ikke til sommerstengningen av avdelingen i Harstad før Harstad Tidende tok kontakt med henne.

Stort sett gjenganger

– Det er beklagelig at det ikke har vært informert bedre om denne stengningen på forhånd, både til LPP og brukerforum. Disse burde fått vite om dette på annet hold enn gjennom mediene, sier Brustad.

– Det er hevet over enhver tvil at stengningen betyr en ekstra belastning både på pasientene og de pårørende. Pasienter med behov for hjelp er stort sett gjengangere, og for disse er det ikke vanskelig å forstå at belastningen blir ekstra stor dersom man blir sendt imellom til enten Narvik eller Finnsnes.

– I henhold til de erfaringene vi har gjort oss viser det seg at det beste er å behandle disse på deres vante sted, hevder Brustad.


 

Prøveeksperiment

Hun hadde håpet at det lot seg gjøre å videreføre ordningen som ble innført i 2011, som siden den gang ikke har medført sommerstengte DPS- avdelinger i regionen.

– Jeg er redd dette er et prøveeksperiment som vi ikke vet konsekvente av før det er for sent. Det er ingen som slutter å være syke fordi det er ferie.

Hjemme i ferien

– At det om sommeren hevdes å være mindre belegg ved avdelingen skyldtes utelukkende at pårørende er hjemme i ferien og tar seg av dem som trenger det.

– Vi syntes derfor ikke dette er en fornuftig løsning, verken for pårørende eller pasienter, og håper de til neste år går tilbake til ordningen med sommeråpen avdeling, sier Ann-Kirsti Brustad