Har redusert innskuddet kraftig

Harstad Havn har innsett at reduserte priser måtte til for å få leid ut flere båtplasser på moloen.

prisreduksjon: Ivar F. Hagenlund kan nå lokke båteiere med langt lavere inngangsbillett for å leie båtplass ved moloen. – Ingenting vil være bedre enn om vi nå får fylt opp båtplassene med flotte båter av ulike størrelse, sier havnesjefen.   Foto: Andreas Isachsen

skipper: Erik Paulsen, skipper på hurtigbåten Stjernøy, skryter uhemmet av moloen til havnesjefen. – Den har bidratt til langt bedre arbeidsforhold for oss under dårlige værforhold, sier han.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Derfor har de ifølge havnesjef Ivar F. Hagenlund redusert innskuddet per breddemeter med 60 prosent.

– Vi trodde at den prisstrukturen de opererte med i Bodø for båtplass på en nøyaktig lik molo kunne adopteres til Harstad. Det viste seg ikke å være tilfellet.

– Heller ikke det at det høsten 2016 gjennom mediene ble opplyst at det var kritisk mangel på båtplasser i Harstad, har resultert i et renn av interesse for å leie hos oss, sier Hagenlund.

Prispolitikken

– Vi gjennomførte derfor en spørreundersøkelse for en tid tilbake blant båteiere med en rekke spørsmål knyttet til leie og bruk av moloen.

– Undersøkelsen ga oss flere klare svar:

– Prispolitikken, og da spesielt knyttet til innskuddet gikk oftest igjen. Selv om båteier får dette innskuddet tilbake ved oppsigelse av båtplassen, var tilbakemeldingene at dette var for høyt.

– Dette signalet tok vi ad notam, og reduserte innskuddet fra 25.000 kroner per breddemeter til 10.000 kroner per breddemeter fra 1. juli.

– Vi har imidlertid økt den årlige leieprisen fra 1.600 kroner til 2.000 kroner per breddemeter, noe de fleste tilbakemeldinger vi har fått er akseptable priser., sier Hagenlund.

Vi har også kuttet innskuddet helt på leie av bodene og heller innført en leiepris på 1.500 kroner per år for liten bod, og 3.000 kroner per år for stor bod.

Av- og pålessing tillatt

Manglende parkeringsmuligheter har også vært en hyppig tilbakemelding fra båteierne, ifølge Hagenlund.

– Vi har hatt møter med parkeringsetaten og fått tillatelse til drop-off for av- og pålessing ved moloen. Dette var ikke tillatt tidligere.

– I tillegg vil båtgjester kunne parkere i parkeringshuset i Havnegata for 132 kroner per døgn på hverdager, og gratis som alle andre på lørdager og søndager, sier havnesjefen.

Moloen taklet sterk storm

Hagenlund tror også en årsak til manglende interesse for leie av båtplass kan skyldes at båteiere bokstavelig talt har ligget på været for å se hvordan moloen har taklet sterk vind.

– Frykten for at sterk vind skal skade båten er forståelig. Men etter stormen Ylva, som herjet her i høst, der vår måler på havnebygget viste vindkast helt opp i 45 sekundmeter vind, viste moloen at den også taklet dette.

– Kun en seilbåt slet seg fra fortøyningene, antakelig fordi disse var for løst festet. Stormen medførte ingen skader på andre båter eller anlegget for øvrig, forteller han.

Ingenting bedre enn full molo

Nå håper Hagenlund at langt flere båteiere velger å skaffe seg båtplass ved moloen, og peker på en rekke fordeler ved å ligge der.

– Det er attraktivt og sentrumsnært, isfritt hele året, 24/7 kameraovervåking av området, ferskvann tilgjengelig året rundt, alt vedlikehold på moloen utføres av Harstad Havn og ingen dugnad kreves utført.

Da vi etablerte anlegget ga vi ingen anledning til de som kjøpte plass å leie denne ut til andre. Dette har vi nå endret på. Flere kommersielle aktører i byen har kjøpt flere plasser, men ikke brukt disse. Nå kan disse fremleies til andre ved behov. Dessuten vil vi inntil moloen er full, kunne leie ut gjesteplasser ved behov under større arrangementer som Bakgården og Festspillene, sier Hagenlund som opplyser at 35 av totalt 61 plasser per i dag er utleid.

– Men etter at vi gikk ut med de nye prisene har interessen vokst, og ingenting vil vel være bedre enn å ha en full molo med flotte båter å vise fram, sier en optimistisk Ivar F. Hagenlund.