8 bedrifter vil ha elektrojobben i Harstadåsentunnelen:

Svært stor forskjell i pris for tunneljobb

Forskjellen mellom dyreste og billigste anbud er 7,8 millioner kroner.

OMFATTENDE ARBEID Harstadåsentunnelen.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Tunneler er fulle av elektronikk, og nå har åtte entreprenører gitt tilbud på den jobben som skal gjøres i Harstadåstunnelen

Fristen for å gi tilbud gikk ut fredag 15. juni kl. 12 – og innen fristen kom det inn åtte tilbud fra disse entreprenørene:

 • Aldesa 24.427.342,25 kroner
 • El Installatøren Harstad AS 22.713.174,50 kroner
 • Kraftmontasje AS 27.230.776 kroner
 • Langset Energy AS 25.256.876 kroner
 • Mesta AS 22.594.165,09 kroner
 • Roxcel Infra AS 27.171.122,91 kroner
 • Scanmatic elektro AS 29.270.343 kroner
 • Traftec AS 21.447.624 kroner

Forskjellen i pris mellom Scanmatic elektro og Traftec AS er på 7,8 millioner kroner. Det er ikke avgjort hvem som får jobben.

Alle tilbudssummene er eks. mva. og tilbudene skal nå kontrollregnes før det tegnes kontrakt.

Arbeidet er en del av Harstadpakken.

Her er noe av det som skal gjøres i tunnelen

 • Veglysanlegg med 23 lysmaster og tilhørende veglysarmaturer
 • Kabler for lys etc., ca. 2000 meter
 • Kabelstiger ca. 2600 meter
 • Elkraftkabler for alle anlegg ca. 25 000 meter
 • Nødkiosker 6 stk. og 12 nødskap innfelt i veggelement med telefon og
 • Brannslukkere
 • Vifteanlegg med 14 vifter
 • Kontrollutstyr som CO-, NO2- og vindmålere
 • Lysanlegg med ca. 230 lysarmaturer
 • Sikkerhetsbelysning 56 stk. og 56 ledelys
 • Gjennomlyste skilt ca. 30 stk.
 • Fiber- og telekabler for signal, kommunikasjon og ITV ca. 10000 meter
 • Radioanlegg med ca. 3500 meter coax-kabler for DAB+ og nødnett inkl.
 • Brannalarmanlegg for tekniske bygg

Arbeidet tar rundt ett år

Elektrokontrakten skal etter planen starte i september/oktober og alt arbeidet skal være ferdig til september 2019.


Se bildeserien her:

Bli med inn i fjellet

Harstad Tidende var mandag på tur gjennom hele tunnelen for første gang.