Harstadfirmaet SP Maskin klipper tankene i småbiter:

To store landemerker på Gangsås er nå historie

Tankene som nå klippes i biter og kjøres til Rødskjær har stått tomme i mange år. De var på 8,9 millioner liter og 1,2 millioner liter.
nyheter

Terminalleder Per Ole Robertsen hos Gangsåstank sier nye krav og strengere HMS gjør at de velger å kvitte seg med dem, i stedet for oppgradering.

– Det koster å vedlikeholde denne type stålkonstruksjoner. Tankene var gamle, bygd like etter krigen. I dag har vi mer moderne måter å lagre drivstoff på, sier han.

Sikkerhetsklareres

Det er ikke bestemt hva dette området skal brukes til, men det vil bli rensket og planert.

– Området heter Kings Bay, og hvis det stemmer det jeg har hørt ble området brukt til lagring av kull som kom fra Kings Bay, sier Robertsen.

Området er stengt med et gjerde slik at folk flest vil ikke kunne ta det i bruk.

Anlegget på Gangsås er et av hoveddeponiene for raffinerte oljeprodukter i Nord-Norge.

– Det som er inne i fjellet får du ikke lov til å fotografere. Det ønsker vi å holde for oss selv, sier han.


Frykter storulykke:

– Mercurveien er farlig

Siden 2003 har Kanebog Transport jobbet for bedre sikkerhet på Mercurveien. Nå frykter eier Ann Kristin Kanebog at utbedringer av veien skal falle ut av Harstadpakken.

 

Alle som skal inn på anlegget, for å jobbe, må sikkerhetsklareres, og de får opplæring i hvordan de skal opptre når de er innenfor gjerdet.

– Vi har stor fokus på HMS. Målet er ingen uhell, og da må vi jobbe aktivt for å klarer det, sier Robertsen.

Gangsåstank eier av Circle K, Esso og St1. Anlegget ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet, den nyeste delen ble åpnet i 1981. Det er diesel og bensin som lagres i fjellet.

Robertsen vil ikke si hva kostnadene er for å få fjernet de to tankene. Det er SP Maskin som har fått jobben etter en anbudskonkurranse.

Kuttes i småbiter

Werner Solstrand sier arbeidet går etter planen.

– Stålet rives opp i hensiktsmessige flak og kjøres til Rødskjær. Betongen knuses og armeringen fjernes fra betongen på plassen.

Noe av stålet er 20 millimeter tykt, og da kan de ikke bruke maskin.

– Da må vi fram med utstyr for å få delt stålet i passelige biter, sier han.

Solstrand sier de har fram til 27. juni med å gjøre seg ferdig.

– Vi har ikke noe valg. Da flyttes maskinene til Stjernøya i Finnmark. Vi skal fjerne en søppelfylling på 20.000 tonn, sier han med et lurt smil.