Må endre kjøremønster ved Sama-rundkjøringen:

Ser du hva som blir nytt her?

Vær obs. Dette gjelder fra førstkommende mandag.

Mandag 18. juni klokka 12 innføres det vikeplikt for all trafikk som kommer opp Flåtenveien og fra Vinkelstien som kommer ut ved den kommunale parkeringsplassen på Sama. Kartskisse: Statens vegvesen 

nyheter

- For å lette trafikkavviklingen i rundkjøringen på Sama blir det nå innført vikeplikt for all trafikk som kommer opp Flåtenveien og for alle som skal ut fra Vinkelstien ved den nye kommunale parkeringsplassen på den andre siden av fylkesvei 6, Hagebyveien, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Ved å innføre vikeplikt i disse to kryssene blir trafikkbildet også enklere og det er mindre risiko for ulykker som en følge av at kryssene er så tett opp i rundkjøringen.

Mandag 18. juni klokka 12 blir skiltene avdekket, og da trer de nye reglene i kraft. Veivesenet ber alle som kjører her om å være ekstra oppmerksom den første tiden, avpasse farten og ta litt ekstra hensyn til hverandre.