Omsorg ved livets slutt: – Det handler om avslutningen på et liv, og det er noe vi må kunne snakke om

44 helsefagarbeidere og ufaglærte ved sykehjem og hjemmesykepleie i Evenes, Lødingen, Narvik og Ballangen har det siste halve året fått økt kompetanse innenfor lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

RESSURSPERSONER: Disse sykepleierne har vært sentrale i kompetansehevinga til 44 helsefagarbeidere og ufaglærte ved sykehjem og hjemmesykepleie. Fra venstre: Astrid Bertheussen, Evenes, Hilde Helland, Evenes, Anniken Arntsen, Ballangen, Marita Grutle, Narvik, fagutviklingssykepleier Lone Skjerpeng, Cecilie Johansen, Lødingen, Margrethe Hanssen, Lødingen og avdelingsleder ved USHT, Nordland, Marion Knutsen. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Økt kompetanse innenfor dette området er et nasjonalt satsingsområde, og det er Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland som har stått for gjennomføringa av opplæringa.

Økt behov for kompetanse

Seks engasjerte ressurspersoner har vært mentorer i gjennomføringa av opplæringspakken, og tirsdag møttes de på Evenes rådhus for å markere avslutningen på kurset. De poengterte nødvendigheten av økt kompetanse på dette området.