Legekrisen i omsorgsutvalget i dag

Onsdag skal utvalg for helse og omsorg drøfte den krevende situasjonen med å rekruttere leger til ledige stillinger til høsten.

Kritisk: Hovedtillitsvalgt Christine Strøm Skogstad i legeforeningen. Foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Seks leger har sagt opp og fratrer i løpet av høsten. Flere av stillingene har vært utlyst flere ganger uten at det har meldt seg kvalifiserte søkere.

Ytterligere én fastlege skal ut i permisjon for å spesialisere seg i allmennmedisin.