Ikke tilfeldig at sirenene ulte onsdag

Andre onsdag i juni er dagen for testing.

Rundt om i Norge er det om lag 1.250 varslingsanlegg med sirener som kan brukes til å varsle befolkningen ved akutt fare. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

Sivilforsvaret kjørte varslingsøvelse klokka 12.00 onsdag. Signalet "Viktig melding - Lytt på radio" gikk.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrutt i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Rundt om i landet er det plassert ca. 1.250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Sivilforsvarets varslingssignaler

Viktig melding - lytt på radio

Blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier mv. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig.

Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid.

Flyalarm

Blir gitt med tyfoner slik: Korte støt i cirka ett minutt.

Betyr: Fare for angrep – søk dekning.

Signalet vil kunne benyttes ved fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.

Faren over

Blir gitt med tyfoner slik: Et støt i omlag ett halvt minutt.

Betyr: Faren over.

Signalet vil kunne benyttes etter signalet fare for flyangrep og vil bli øvet i en krigsberedskapssituasjon.