Legekrisen i Harstad kan bli enda verre:

- Fire leger vurderer å si opp på grunn av stor belastning

Politikerne i omsorgsutvalget er sterkt bekymret over fastlegekrisen. De foreslår å øke tilskuddet til legene med inntil 30 prosent, og vurderer nordsjøturnus for å rekruttere leger til legevakt.

Ikke godt nok Fastlege og tillitsvalgt Christine Strøm Skogstad er bekymret for at tiltakene ikke strekker til. 

nyheter

Forslaget fra Ap, KrF, Venstre og Rødt ble enstemmig vedtatt.

Legeforeningen er glad for at politikerne endelig er kommet på tilbudssiden, men tror ikke at en 30 prosent økning av tilskuddet er nok til å rekruttere nye leger.