De har fått ansvaret for å vedlikeholde veiene Sør-Troms og Ofoten

Det blir arbeid til bedrifter på begge sider av fylkesgrensen når selskapet Svevia fra høsten har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Sør-Troms og Ofoten.

En foreløpig prosjektorganisasjon forbereder oppstarten av Nord-Norges største driftskontrakt. Fra venstre: Mattias Moström, Loke Braseth-Gulliksen, Lars Reitan, Ragnar Sætern og Tor Edvardsen.  

nyheter

De første kontraktene er allerede inngått og fra basen i Bjerkvik skal åtte ansatte sammen med et titalls underentreprenører arbeide med landsdelens største driftskontrakt.

I slutten av april lyste Svevia ut flere stillinger og ba samtidig interesserte underentreprenører ta kontakt. Da hadde selskapet signert kontrakten som er verdt om lag 584 millioner kroner.


Skal brøyte i Evenes, deler av Sør-Troms og hele Ofoten:

Svevia tar over Nord-Norges største driftskontrakt

Selskapet Svevia skal drive veivedlikehold av riksveier og fylkesveier i Ofoten i fem år.- Det kom svært mange søkere og de tre første er allerede ansatt. Vi er i gang med intervjuer til de foreløpig fem siste stillingene og vi er også i forhandlinger med flere entreprenører i regionen, sier daglig leder Lars Reitan i Svevia Norge AS i en pressemelding. 

- Unik mulighet

Kontrakten med Statens vegvesen er en av landets største driftskontrakter. Totalt skal 915 kilometer riks- og fylkesveier og 30 kilometer gang- og sykkelveier på begge sider av fylkesgrensen driftes og vedlikeholdes. Kontrakten omfatter kommunene Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og Bardu i Troms og kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund i Nordland.


Kommentar:

Snart nekter vi å stå han av

Det nordnorske hardsinnet er i ferd med å dø ut, der selvironi og godt humør erstattes med uendelige mengder utålelig krenk, slikt vi før likte å gjøre narr av søringene for, skriver Martin Lægland.


Og det er ikke bare vinterdriften som skal utføres av underentreprenører slik det tidligere har vært.
 
- Vi vil inngå kontrakter med underentreprenører som sikres arbeid også på sommeren. Dette er en unik mulighet for lokalt næringsliv, sier Lars Reitan.

Hele året

Statens vegvesen har satt av penger ikke bare til ordinær sommerdrift, men også for å ta igjen etterslep på veinettet. Det vil gi arbeid til mange i Sør-Troms og Ofoten. Totalt vil det kunne bli mellom 20 og 30 underentreprenører som de neste fem årene skal levere tjenester og utstyr driftet av egne ansatte gjennom hele året.

Tidligere har lokale bedrifter som regel bare vært engasjert i ordinær vinterdrift som brøyting og sandstrøing, men nå vil en rekke bedrifter også bli engasjert i mindre anleggsoppdrag samt vedlikehold av skilt, kantstolper, rekkverk, kummer, rør, grøfter og stikkrenner.


Dette må kommunen gjøre for deg

Her finner du tjenestebeskrivelsen for brøyting av kommunale veier.

 

- Det vil gi ringvirkninger og mer verdiskapning i regionen, sier Lars Reitan som selv leder arbeidet i prosjektorganisasjonen som de siste ukene har forberedt oppstarten.  

Ved utgangen av august skal den permanente driftsorganisasjonen i Bjerkvik være på plass med prosjektleder, prosjektingeniør og flere anleggsledere/veimestere.