Fastlegekrisen:

Kommuneoverlegen i Harstad: – Vi har ikke gjort nok

– Vi burde vært tidligere ute med stimuleringstiltak.

Fastlegekrisen: Kommuneoverlege Frode Risdal sier administrasjonen gjør alt de kan for å skaffe nye leger til de ledige stillingene som kommer i høst. Foto: Odd Leif Andreassen. 

Nå skjønner vi at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige

nyheter

Det er opprør blant fastlegene i Harstad kommune. Fra høsten er 5 lister og 2 vikariater ledige. Hvis kommunen ikke får rekruttert nye leger, kan resultatet bli at nærmere 6.000 harstadværinger står uten fastlege.

Av tiltak som kommunen allerede har satt i verk, trekker Risdal fram et kommunalt opplæringsfond på 200.000 kroner per lege. Samt at leger over 60 år, og yngre leger, kan slippe kommunale oppgaver. Tiltaket utgjør 7,5 timer i uken.