Bruker 400 mill. for å holde fastlegeordningen i gang

Kommunene bruker 400 millioner kroner på å holde fastlegeordningen i gang over hele landet.

Krise: Harstad kommune har gått på en fastlegesmell. Nå foreslår rådmannen flere tiltak i et forsøk på å få ansatt flere fastleger så raskt som mulig.  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

VG forteller at tallene kommer fram i en KS-rapport. Den viser at det ikke bare er Harstad som sliter med å få besatt ledige fastlegestillinger. Kartlegging i fjor høst viste at 198 av 425 kommunen da hadde problemer med å rekruttere fastlegen.

Siden den gangen har situasjonen blitt verre. Nå melder også flere bykommuner at de har problemer med å få besatt fastlegestillinger.

Nå krever KS at helseministeren våkner.

– Dette er såpass heftig at nå bør alle våkne. Helseminister Bernt Høie er nøkkelpersonen her. Men det er også regjeringen og Stortinget, uttalte KS-leder Gunn Marit Helgesen til VG.

Les også: Kommuneoverlegen i Harstad sier at de ikke har gjort nok - 6.000 kan stå uten fastlege

KS-rapporten er den tredje i år som bekrefter utfordringene i fastlegeordningen. Ordningen er beskrevet som grunnmuren i helsevesenet og portvokteren inn mot sykehuset.

En undersøkelse foretatt av Helsedirektoratet viser at fastlegene i gjennomsnitt jobber 55 timer i uka, men at det heller ikke er uvanlig med 70 timers arbeid i uka.

Fastlegeordningen er finansiert i tre deler: Legene får 451 kroner i året i basistilskudd per pasient som de har på sin liste. Basisbeløpet betales av Staten, og overføres til kommunen som så utbetaler beløpet til fastlegen.

Ifølge VG er 95 prosent av fastlegene selvstendig næringsdrivende og drifter selv legesenteret. Undersøkelser viser at basistilskuddet dekker mindre enn 60 prosent av utgiftene til ansattes lønn, kontorleie, laboratorieutstyr og andre driftsutgifter.

Pasientene betaler en egenandel og folketrygden betaler fastsatte takster for arbeidet som legen utfører.

– Mange ble overrasket over at kommunene bruker så mye som 400 kroner ekstra på å sørge for at befolkningen for fastlege, sier Helgesen i KS til VG.

Les også: Ønsker strakstiltak for å løse fastelegemangelen