Hospiterte i Irland

Tre lærekandidater fra Sør-Troms fikk drømmetur til Irland sammen med sine veiledere.

Kandidatene: Både Andrea Haukebøe Micheff, Camilla Marie H. Jakobsen og Mette Kristin Engebraaten var svært fornøyd med det de hadde opplevd.   Foto: Bengt Simonsen

nyheter

Hensikten med turen var å lære hvordan lignende arbeidsplasser fungerer i Irland. Alle tre, Andrea Haukebøe Micheeff, Camilla Marie H. Jakobsen og Mette Kristin Engebraaten var spente før avreise til Irland. Men etter hjemkomsten var de veldig fornøyd med det de hadde opplevd.

Sosialt

-Vi hadde det flott på turen og kjempesosialt. Vi fant på mye artig i lag sier Andrea.