Sylvi Listhaugs kulturbarometer

Sylvi Listhaug har vært på besøk i byen vår. Det avstedkom naturligvis store medieoppslag, men utspillene var ikke annet enn hva hvem som helst kunne ha sagt.

DEBATT Sylvi Listhaugs uttalelser om innvandring og kultur medfører alltid reaksjoner.  Foto: Arkiv - NTB/Scanpix

nyheter

Det skapte store overskrifter at hun uttalte at ikke alle kulturer er like mye verdt. Finnes det noen i dette landet som er uenig i det? Det finnes kulturer på steinaldernivå – og det finnes moderne opplyste samfunn, som i Norge. Det finnes kulturer – og det finnes ukulturer. Dersom det går an å score billige poeng på slike uttalelser – ja, så melder jeg meg på. Jeg skjønner at Listhaug er enig med meg – og de aller fleste andre.

Det som var litt interessant i hennes uttalelser var hennes kritikk av kvinneundertrykkende samfunn og kulturer. Det kan synes som om Listhaug er opptatt av likestilling mellom kvinner og menn. Hurra! Jeg tilhører et feministisk part(SV) som i mange tiår har kjempet en kamp for kvinners selvfølgelige rett til likestilling på alle samfunnets områder. Den største motstanderen i denne kampen har vært Fremskrittspartiet- partiet der kvinner i ledende posisjoner fortsatt omtales som menn. Formenn. Nei – vi har ikke glemt Anders Langes uttalelser om kvinner – eller Carl I Hagens gjentatte trakasserende uttalelser om «alenemødre» og andre kvinner. Rundt om i landets kommuner har Frp opp gjennom årene vært innbitte motstandere av alle likestillingstiltak. Listhaug tilhører et parti – og en kultur – som systematisk motarbeidet og boikottet arbeid i likestillingsutvalg og alle forslag om kjønnskvotering for å sikre kvinner lederposisjoner i fastgrodde mannsbastioner. Og fortsatt finnes det sterke ukulturer der menn i posisjoner trakasserer kvinner. Det er nok å minne om #metoo der også Fremskrittspartiet var godt representert blant de respektløse.

Nå står Sylvi Listhaug bramfritt fram i hellig og alminnelig åpenhet og misliker kulturer der det finnes kvinneundertrykking. Akkurat slik vi i andre partier har mislikt kvinneundertrykking i Norge i vår nære historie – og fram til dags dato. Det er bra hun kommer etter. Det har altfor lenge vært frustrerende å kjempe en kamp for kvinners likestilling i motvinden fra Fremskrittspartiet. Nå er det er bare å gratulere med nytt verdisyn. Hurra!


Sylvi Listhaug på åpent møte i Harstad:

– Alle kulturer er ikke like mye verdt

Da Sylvi Listhaug besøkte Harstad for å snakke om helse- og omsorgspolitikk var det likevel innvandringspolitikken, kanskje ikke så overraskende, som kom i fokus.