Hålogaland Kraft skrinla prosess med Troms Kraft:

Stopper fusjonsplaner

Hålogaland Kraft vil ikke bruker mer penger og energi på en eventuell fusjon med Troms Kraft.

SETTER STREK: Administrerende direktør Rolf Inge Roth, økonomisjef Bjørn-Erik Olsen og styreleder Helge Aune orienterte generalforsamlingen om at de avslutter prosessen. Marianne Bremnes, leder av generalforsamlingen. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

– Et enstemmig styre anbefaler at vi setter strek for prosessen, sa avtroppende styreleder Helge Aune.

Les også: Overtar etter Aune