Her er den nye styrelederen i Hålogaland kraft

Helge Aune går av etter 17 år som styreleder, og Finn Håkon Jørstad overtar i Hålogaland Kraft.

SKIFTER STILLING: Finn Håkon Jørstad overtar som ny styreleder i Hålogaland Kraft etter Helge Aune. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Aune har vært styreleder i Hålogaland Kraft siden 2001, og ønsket selv å tre av. Han ble takket av med kake og godord fra eierne i generalforsamlingen tirsdag.

Aune selv takket også for samarbeidet med styret og administrasjon. Han har vært med fra ei tid da forsamlingen var mer politisk, men han har alltid opplevd at styret og eierne har rodd i samme retning. Opp gjennom årene har han opplevd at bransjen har endret seg fra å være kraftselskap med et litt offentlig preg, til dagens mer moderne bedriftskultur.