– Prosessen ved rehaben kom skjevt ut

Klinikksjef ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken i UNN, Bjørn-Yngvar Nordvåg, sier kapasiteten i Harstad skal vurderes på nytt når resultatet av risikovurderingen foreligger.
nyheter

Endelig avgjørelse er planlagt tatt i midten av juni.

– Når det gjelder de to sengeplassene som i dag disponeres av Nordlandssykehuset, vil det være avgjørende om nåværende avtale opprettholdes, sier han.