Harstad kommuner kan få flere midler til undervisning:

Vil ha økning med 7,5 stillinger

Regjeringen vil gi Harstad kommune ekstra midler til å øke lærerdekningen i kommunen.

MIDLER: Regjeringen vil gi Harstad kommune ekstra midler til å øke lærerdekningen i kommunen.  Foto: Tore Skadal

UTDANNING: Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Harstad og Troms er nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Christer Pedersen  Foto: CHRISTER PEDERSEN

nyheter

Det skjedde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram denne uken av regjeringspartiene.

– Inne i det reviderte budsjettet ligger det 7,5 stillinger ekstra til å øke lærerdekningen i Harstad kommune. Det er et ledd for å styrke lærerdekningen i kommune, sier Kent Gudmundsen, som er stortingsrepresentant for Høyre fra Troms.

Harstad-mannen er valgt inn for fraksjonsleder for Høyre i Utdanningskomiteen på Stortinget. Han er også nestleder i Utdanningskomiteen på Stortinget. Den ledes av Roy Steffensen fra Rogaland.

– Dette er ekstra midler til 7,5 nye lærerstillinger i Harstad kommune. Det endelige vedtaket vil skje i Stortinget i juni. Jeg både håper og tror at dette forslaget vil gå gjennom med støtte fra KrF, sier Gudmundsen.