Storkontroll med gode erfaringer

Nå kan du møte fem forskjellige etater i én og samme kontroll.

Samarbeider om kontroll: Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Statens vegvesen og Toll samarbeider om kontrollene. I Neiden fikk de også besøk av finsk grensepoliti.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

Denne uka sto Statens vegvesen, politiet, Toll og Arbeidstilsynet sammen på Bjørnfjell og i Skibotndalen. 

- Flere av oss er allerede godt vant med å jobbe sammen om kontroll og tilsyn i ulike former. Det nye her er at vi har fått formalisert samarbeidet i større grad, sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord.