Snart kommer tre til

Norge og Ørland flystasjon vil etter planen motta tre nye F-35 kampfly tirsdag 22. mai.

De tre første norske F-35-kampflyene som Norge har kjøpt, landet på Ørland flystasjon fredag ettermiddag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix 

nyheter

– Flyene er overlevert fra fabrikken til amerikanske myndigheter. Nå gjøres de siste forberedelsene før overflyvning til Norge, sier sjef i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever.

Det er planlagt at flyene skal ta av fra Fort Worth i Texas om morgenen og lande utpå kvelden på Ørland flystasjon.  Ved ankomst vil Forsvaret ha seks F-35 kampfly stasjonert på norsk jord.

– I fjor ble flyvningen utsatt med én dag. Det kan skje igjen. Både vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte kan spille inn og påvirke ankomstdato, sier Klever.

Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om å være operative i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

I tillegg til de seks flyene, har også Norge syv F-35 kampfly på treningsbasen Luke Air Force Base i Arizona. Disse blir brukt til utdannings- og treningsformål. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute. 

Overflyvningen til Norge og Ørland gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency». De har en egen avtale med US Air Force for frakting av fly. Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankommer Norge nå i mai er de tre første i 2018 og har benevnelsene AM 11, 12 og 13.