Flere endringer på gang

Statens vegvesen er i boks med høringsrunden for endringer på nye Hålogalandsvegen gjennom Tjeldsund og Lødingen. Nå blir også Harstad og Kvæfjord involvert.

OPS-strekning: Her ser vi første byggetrinn av OPS-strekningen som er fra Tjeldsundbru til Langvassbukt. 

nyheter

I et nyhetsbrev fra Statens vegvesen oppsummeres prosessen.

Våren 2018 ble det satt i gang reguleringsendringer på fire av parsellene, to i Lødingen kommune og to i Tjeldsund kommune. Hensikten var å unngå dårlige grunnforhold og på den måten redusere kostnadene i prosjektet. Høringsfristen var 2. mai, og innspillene skal nå innarbeides. Det legges opp til vedtak av endret plan i løpet av juni.