Anklager mann for overgrep mot to små barn

Ett av de seksuelle overgrepene til mannen bosatt i Harstad skal ha skjedd ved en barnehage i 2013. Det andre ved en barneskole i 2006.

PÅTALEMAKTEN Statsadvokat Torstein Lindquister er aktor i den alvorlige overgrepssaken fra Harstad.  Foto: Arkiv - Ronald Johansen

nyheter

Dette hevder påtalemakten. Mannen var på de aktuelle tidspunktene utplassert som praksiselev fra videregående skole. Han utnyttet sin stilling/tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med barna.

Den ene av de fornærmede skal ha vært fire år på tidspunktet for overgrepet. Den andre jenta skal ha vært åtte år gammel.