Slik blir vgs-tilbudet i Troms til høsten

Nå starter klargjøringen for første inntak i juli.

Heggen videregående skole  Foto: Christina Svanstrøm

nyheter

Fylkesrådet i Troms har vedtatt justering av tilbudsstrukturen foran neste skoleår på grunnlag av søkningen.

Det ble noen få justeringer av tilbudsstrukturen. Totalt blir kapasiteten justert ned med 45 elevplasser i forhold til inneværende år, og det blir bedre oppfylling i tilbudene, forteller fylkeskommunen i en pressemelding.

Næringslivets behov

Fylkesrådet har særlig satset på framtidsretta tilbud som etterspørres i næringslivet. Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk ble re-utlyst etter ett års stopp som skyldtes altfor lav tilsøkning, men i år er det mer enn nok søkere til tilbudet ved Ishavsbyen vgs - det eneste tilbudet på området i landsdelen.

Det skjer samtidig med at elenergi får så god søkning at kapasiteten må økes ved Ishavsbyen vgs.

Fylkesrådet satset også på å få tilbake vg2 kjøretøy i Nord-Troms, og nå ligger det an til full klasse.

- Dessverre lyktes det heller ikke i år å få til et vg2 kjemiprosess, som næringslivet har uttrykt veldig sterkt behov for. Det kom ingen søkere fra Troms til tilbudet. For å utdanne flere til kompetent arbeidskraft på området, velger fylkesrådet å beholde vg2 klima, energi og miljøteknikk ved Stangnes vgs, -til tross for lav tilsøkning. Tilbudet gis ellers i Troms bare ved Kvaløya vgs. Stangnes får ellers en reduksjon på design og håndverk, men tilbudet består, står det i pressemeldingen.

Naturbruk har fortsatt god tilsøkning, særlig til Gibostad ved Senja vgs skole. På vg2 fiske og fangst økes kapasiteten slik at det blir en hel klasse både på Senja og Skjervøy, Nord-Troms.


Edvin Eriksen spør om videregående tilbud i regionen:

– Skolekutt bekymrer

SVs Edvin Eriksen er bekymret over at det videregående skoletilbudet i Sør-Troms over år er blitt betydelig redusert.

 

Restaurant- og matfag vg1 har en liten oppgang i søkertall, og den skjer i hovedsak ved Rå vgs. Senja vgs må redusere til én klasse både på vg1 og vg2 i tråd med søkertallene.

Bardufoss får en klasse mindre på elektro, men har fortsatt kapasitet for 30 elever, to klasser. Ved Kvaløya vgs senkes kapasiteten på studiespesialisering i tråd med tilsøkningen. Alle søkerne til studieretningen får plass i skoleregionen. 

Helse og oppvekst er det største av alle yrkesfaglige programmer. Det er jevnt god søkning til vg1 til de åtte skolene som har tilbudet. På vg2 har 42 søkt om å bli blant de 15 som får plass på ambulansefag ved Senja vgs. Kapasiteten begrenses der i forhold til tilgjengelige læreplasser.

Rekord for antall gjestesøkere

Det er et par hundre færre primærsøkere til vg1 fra Troms, i tråd med nedgangen i elevkullene, men det kompenseres av gjestesøkere fra andre fylker og utlandet, utvida ungdomsrett og innvandring. 450 søkere til forskjellige vg-trinn kom i år fra områder utenfor Troms. Det er rekord. 

- Vi trenger både elever, studenter, lærlinger og arbeidskraft til en landsdel i økonomisk vekst. Derfor vil vi i år allerede ved første inntak ta inn så mange gjestesøkere som mulig der det er plass, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).


Fylkesråden for utdanning

Fylkesråden for utdanning anbefaler at Rå, Heggen og Stangnes slås sammen

Men vil beholde Rå som eget skolested. Nå sendes saken ut på høring.