Kvæfjord kommune må betale Mona og Morten Sørgård til sammen 1,7 millioner kroner

- Endelig blir vi trodd.

FORNØYD: Morten Sørgård (bildet) og Mona Thrane Sørgård er tilkjent en større sum i erstatning og saksomkostninger.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Saken i Trondenes tingrett gjaldt krav om erstatning på grunn av avslag på søknad om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for en nå 18 år gammel mann de er foreldre til. Han har alvorlig funksjonshemning i form av psykisk utviklingshemming, infantil autisme og epilepsi.

Lettelse

– Endelig blir vi trodd. Vi har følt at vi ikke har blitt tatt på alvor av kommunen, sier Mona Thrane Sørgård i en kommentar til Harstad Tidende.