Arbeidet med tunnelen går langt raskere enn forventet

Nå pågår et omfattende arbeid med å ferdigstille tunnelen.

anleggsbosser: Børge Johansen (t.v.) og Hans Arne Haugland kan stolt konstatere at arbeidene med Harstadåstunnelen går som planlagt. Alle foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Ny hovedvannledning legges gjennom tunnelen. Kilometervis med elrør, drens- og overvannsrør legges i grunnen. Og om knappe tre uker starter asfaltleggingen i de to nødtunnelene, det sørlige løpet på 270 meter med utgang i Byskillet og det nordlige løpet på 340 meter med utgang i kirkeparken ved Harstad kirke.

Kontrakt på el-arbeider

Byggeleder Børge Johansen og prosjektleder for Harstadpakken, Hans Arne Haugland i Statens vegvesen sier arbeidene så langt har gått uten store overraskelser.