Eiendomsmarkedet for april

  Foto: Knut Godø

nyheter

Harstad kommune

Andel av Gnr 80, bnr 105 er solgt for kr 39.000 fra Gerd Helen Ursin Skagemo, Svein Olav Ursin og Tove Brit Ursin til Trond Arne Thrane (03.04.2018)

Gnr 90, bnr 249 er solgt for kr 400.000 fra Eivind Lund til Tor-Arne Eilertsen (03.04.2018)