Kystnot og snurrevadbåten «Nordhavet» fra Engenes klar i november

Kystnot og snurrevadbåten «Nordhavet» fra Engenes beregnes ferdigstilt fra Larsnes Mekaniske Verksted i månedsskiftet november/desember.

BÅT Nordhavet fra Harstad. Her er et utsnitt av tegningen til «Nordhavet» fra Naval Consult. 

nyheter

Skroget er enda under bygging i Polen. Som leverandør av elektronisk utrustning til fartøyet er Måløy Radioforretning i samarbeid med Harstad Elektronikk valgt. Kontrakten er på ca. 4 millioner kroner. Det har vært viktig for rederiet at også lokale leverandører blir tilknyttet båten.

Sonarutrustningen bestående av en langtrekkende sonar inntil 8 km og en middels seisonar, er tildelt Furuno Norge i Ålesund. De skal i tillegg levere et avansert ekkolodd. Kontrakten er på ca. 5 millioner kroner. I tillegg monteres det et tredje sonarrør som gir mulighet for den nye kortrekkende sonaren til Furuno. Vi ser virkelig fram til å ta i bruk dette høyteknologiske utstyret fra Furuno. Det vil effektivisere fiskeletingene og således minske forbruket av CO2.