Penger til russefangeleiren og Hamnvik handelssted

Den sovjetiske krigsfangeleiren på Trondenes og Hovedbygninga på Hamnvik handelssted har fått til sammen over 325.000 kroner til vedlikehold.

Den sovjetiske krigsfangeleiren på Trondenes er blant 10 freda bygg som har fått penger fra Riksantikvaren.  

nyheter

Russefangeleiren får tildelt 159.000 kroner og Hovedbygningen på Hamnvik handelssted på Ibestad får 166.925 kroner.

– Det er svært bra at eierne får midler til det gode arbeidet de gjør med å sette disse verdifulle kulturminnene i stand, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i ei pressemelding fra Troms Fylkeskommune.


Strenge krav

Pengene kommer fra Riksantikvaren, og Fylkesrådet i Troms har fordelt midlene til 10 ulike freda bygninger i privat eie i Troms. Målet er at alle slike bygg skal opp på et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020.

– Det stilles strenge krav til at arbeidene utføres etter antikvariske retningslinjer og at kvalifiserte håndverkere skal benyttes, står det i tildelingsbrevet.

– Ligger godt an

Den sovjetiske krigsfangeleiren fra 2. verdenskrig, på folkemunne «russefangeleiren», ligger ved Trondenes kirke. Hamnvik handelssted på Ibestad er fra 1794 og består av flere bygninger som brukes i reiselivsnæring i Ibestad kommune. Ifølge pressemeldinga ligger Troms fylke godt an i forhold til landsgjennomsnittet for å nå målsettingen om en normal vedlikeholdsstandard.